iTunes - Miro Zbirka Spotify
Dvojalbum Miro
Dvojalbum Miro Dvojalbum Miro

fanclub

Nový oficiálny fanclub Mekyho Žbirku je dobrovoľná záujmová organizácia, ktorá združuje priaznivcov dobrej hudby bez ohľadu na vek, povolanie, rasu, pohlavie, politickú a štátnu príslušnosť a náboženské vyznanie.

Vznikol 20.4.2009 a je oficiálne registrovaný na Ministerstve vnútra SR. Je vlastne pokračovaním starého FKMŽ, ktorý niekedy veľmi dávno mala pod patronátom Sigma Olomouc.

Ak máš rád hudbu Mekyho Žbirku a chceš úprimne a dobrovoľne podporovať Mekyho počas jeho umeleckej dráhy, tak Ťa radi privítame v našich kruhoch.

Čo ťa čaká? Množstvo informácií, zúčastňovať sa akcií organizovaných FANCLUBOM a mať k dispozícii veľa ďalších výhod!

Je to jednoduché - staň sa členom nášho FANCLUBU! Tu na stránke máš k dispozícii PRIHLÁŠKU, kde sa dozvieš viac o spôsobe registrácie.

Vitaj medzi nami!

Prihláška do Fanclubu MŽ

Meno: Priezvisko, titul:
Ulica: Mesto:
PSČ: Štát:
Telefón: E-mail:
ICQ: MSN/Skype:
Vzdelanie/
zamestnanie:
Niečo o sebe:

Prehlasujem,
že:

1. Som priaznivcom hudby a hudobného prejavu Mekyho žbirku a dobrovoľne sa chcem stať členom/členkou Oficiálneho fanclubu Mekyho Žbirku.

2. Oboznámil/a som sa so stanovami fanclubu, budem sa nimi riadiť a dodržiavať ich a budem rešpektovať rozhodnutia Rady fanklubu.

3. Budem chrániť všetky súkromné informácie, ktoré sa dozviem v rámci činnosti fanclubu o jeho členoch, o Mekym a o členoch jeho rodiny a kapely.

4. Zaplatím členský príspevok v lehote a výške stanovenej Radou fanclubu na príslušné obdobie, ak Rada fanclubu rozhodne, že členský príspevok sa bude platiť.

odoslať prihlášku
Český Slavík MATTONI
podpořte Mekyho zasláním SMS ve tvaru:
kategorie zpěváci
SLAVIK 9 ZBIRKA MIRO
kategorie slavíci bez hranic
SK 9 ZBIRKA MIRO
na číslo
900 06 06
nebo hlasujte přes internet zde